دفتر مرکزی

تهران، خیابان آزادى، خیابان شهید حبیب اله، خیابان شهید قاسمى (ضلع شمالى دانشگاه صنعتى شریف)، پلاک ۶۳

۰۲۱۶۶۰۳۹۷۱۹-۰۲۱۴۴۰۳۶۰۳۷

۰۹۱۲۹۳۲۶۸۰۳

info@radis.in

۰۲۱-۴۳۸۵۳۶۶۲

کارخانه

جاده خاوران – شریف آباد

فرم تماس با ما
  • ۱ + ۴۵ =